„Gesturi de rezistență”

Gesturi de rezistenta

Olga Ştefan este curator, journalist de artă, cercetător independent şi documentarist născută în Romania, crescută la Chicago, şi acum stabilită în Elveţia. În 2016 a lansat platforma transnaţională pentru comemorarea Holocaustului prin artă şi media în România şi Moldova, Viitorul Memoriei/The Future of Memory (www.thefutureofmemory.ro), pentru care a organizat expoziţii şi dezbateri în diferite oraşe ale României actuale şi regiunile ocupate de România în timpul războiului. 

„Gesturi de rezistență” este un film documentar care aduce împreună mărturiile personale de rezistență antifascistă, în diferite forme, ale unora dintre ultimii supraviețuitori ai Holocaustului din România, Republica Cehă și Slovacia. Filmul prezintă, intercalat, atât imagini de arhivă ale mișcărilor de protest și ale actelor individuale de solidaritate de astăzi, cât și mărturii ale protagoniștilor, materiale de arhivă și opere de artă antifascistă, cu scopul de a pleda pentru o cale care să modeleze prezentul și viitorul nostru astfel încât egalitatea și justiția pentru toți să fie valorile principale ale societății noastre.